Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Từ chủ tàu thành... con nợ

Phía công ty bảo hiểm yêu cầu ngư dân Nguyễn Lượm tự trục vớt con tàu bị cháy để xác minh nguyên nhân. Ảnh: T.H
Phía công ty bảo hiểm yêu cầu ngư dân Nguyễn Lượm tự trục vớt con tàu bị cháy để xác minh nguyên nhân. Ảnh: T.H