Từ chủ tàu thành... con nợ

Phía công ty bảo hiểm yêu cầu ngư dân Nguyễn Lượm tự trục vớt con tàu bị cháy để xác minh nguyên nhân. Ảnh: T.H
Phía công ty bảo hiểm yêu cầu ngư dân Nguyễn Lượm tự trục vớt con tàu bị cháy để xác minh nguyên nhân. Ảnh: T.H
Phía công ty bảo hiểm yêu cầu ngư dân Nguyễn Lượm tự trục vớt con tàu bị cháy để xác minh nguyên nhân. Ảnh: T.H
Lên top