Trung thu đi tìm bí mật của gia đình “giữ lửa” 40 năm làm trống

Từ đời cha ông để lại, nghề trống được gia đình ông Hởi tiếp nối. Các công đoạn làm ra một chiếc trống được truyền dạy tỉ mỉ qua nhiều thế hệ. Thời gian như “bào mòn” đi tất cả, nhưng với gia đình ông Hởi, bằng những đôi bàn tay của người nghệ nhân, ngọn lửa nghề đến nay vẫn tiếp tục được gìn giữ.
Từ đời cha ông để lại, nghề trống được gia đình ông Hởi tiếp nối. Các công đoạn làm ra một chiếc trống được truyền dạy tỉ mỉ qua nhiều thế hệ. Thời gian như “bào mòn” đi tất cả, nhưng với gia đình ông Hởi, bằng những đôi bàn tay của người nghệ nhân, ngọn lửa nghề đến nay vẫn tiếp tục được gìn giữ.
Từ đời cha ông để lại, nghề trống được gia đình ông Hởi tiếp nối. Các công đoạn làm ra một chiếc trống được truyền dạy tỉ mỉ qua nhiều thế hệ. Thời gian như “bào mòn” đi tất cả, nhưng với gia đình ông Hởi, bằng những đôi bàn tay của người nghệ nhân, ngọn lửa nghề đến nay vẫn tiếp tục được gìn giữ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM