Kỳ 5 loạt phóng sự "Trụ trì uống rượu tây, nhắm tiết canh"!

Trụ trì uống rượu tây, nhắm tiết canh “là phóng dật, buông thả, không phải tu”…

Lên top