Trụ trì uống rượu Tây, nhắm tiết canh! (kỳ 3): “Kỳ phùng địch thủ” của sư Thích Thanh Mão

Chùa Nhạn Tháp, di tích Quốc gia, được xây dựng mới nhiều hạng mục nhếch nhác
Chùa Nhạn Tháp, di tích Quốc gia, được xây dựng mới nhiều hạng mục nhếch nhác
Chùa Nhạn Tháp, di tích Quốc gia, được xây dựng mới nhiều hạng mục nhếch nhác
Lên top