Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trên đất Phật

Tu viện Drikung Thil tại miền Trung Tây Tạng. Ảnh: Bảo Chân
Tu viện Drikung Thil tại miền Trung Tây Tạng. Ảnh: Bảo Chân