Trẻ vùng biên và ước mơ được học

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động trao quà cho điểm trường Khuổi Tông (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Ảnh: P.V
Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động trao quà cho điểm trường Khuổi Tông (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Ảnh: P.V