Trà My, nơm nớp sống trong nỗi lo

Hiện trường vụ sạt núi ở bên kia sông Trường, khiến làng bên này trôi 4 nhà, làm 4 người bị thương, 1 người mất tích.
Hiện trường vụ sạt núi ở bên kia sông Trường, khiến làng bên này trôi 4 nhà, làm 4 người bị thương, 1 người mất tích.