Tốn gần 200 tỉ đồng cho dự án di dân khỏi rừng phòng hộ ở Bạc Liêu: Hơn 2 năm, hàng trăm hộ dân vẫn chưa di dời

 Dãy nhà thuộc khóm Bờ Tây (phường Nhà Mát) theo kế hoạch phải di dời từ nhiều năm, nay vẫn còn nguyên.
Dãy nhà thuộc khóm Bờ Tây (phường Nhà Mát) theo kế hoạch phải di dời từ nhiều năm, nay vẫn còn nguyên.