Tôi đi làm… “cò đất” - Kỳ cuối: “Bom” hay “bong bóng”?

Đất nền quận 9 đang trong “ cơn điên giá”.
Đất nền quận 9 đang trong “ cơn điên giá”.
Đất nền quận 9 đang trong “ cơn điên giá”.
Lên top