Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tôi đi làm... “cò đất”

Môi giới bất động sản đang chào bán nền với khách.
Môi giới bất động sản đang chào bán nền với khách.