Tết Độc lập ở biên cương:

Tình theo “bước đá, bước mây”

Núi rừng Bình Liêu nhìn từ đỉnh Cao Ba Lanh.
Núi rừng Bình Liêu nhìn từ đỉnh Cao Ba Lanh.