Tinh thần Tây Ban Nha

Tác giả (cầm biển) trong đoàn biểu tình ở Madrid.
Tác giả (cầm biển) trong đoàn biểu tình ở Madrid.