Tình người trong bão lũ và những cái chết không đáng...

Hiện trường vụ sạt núi, vùi chết 4 người trên QL 14E.
Hiện trường vụ sạt núi, vùi chết 4 người trên QL 14E.