Tình người trên đỉnh Trường Sơn

Bộ đội biên phòng tuần tra mốc biên giới mùa khô hạn ở Tây Nguyên. Ảnh: T.H
Bộ đội biên phòng tuần tra mốc biên giới mùa khô hạn ở Tây Nguyên. Ảnh: T.H
Bộ đội biên phòng tuần tra mốc biên giới mùa khô hạn ở Tây Nguyên. Ảnh: T.H