Tìm lại cho em nụ cười tròn trịa

BS Nguyễn Văn Đẩu khám cho Rẫy lúc mới phẫu thuật xong. Ảnh: K.Q
BS Nguyễn Văn Đẩu khám cho Rẫy lúc mới phẫu thuật xong. Ảnh: K.Q