Tiếng thở dài ở thủ phủ hành tây

Hành tây chất đống tại các cơ sở thu mua vì khó tiêu thụ. Ảnh: P.T
Hành tây chất đống tại các cơ sở thu mua vì khó tiêu thụ. Ảnh: P.T
Hành tây chất đống tại các cơ sở thu mua vì khó tiêu thụ. Ảnh: P.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM