Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tiếng thở dài ở thủ phủ hành tây

Hành tây chất đống tại các cơ sở thu mua vì khó tiêu thụ. Ảnh: P.T
Hành tây chất đống tại các cơ sở thu mua vì khó tiêu thụ. Ảnh: P.T