Tiếng sóng vỗ trên đỉnh Đông Trường Sơn

  Học sinh người đồng bào Vân Kiều chăm sóc mô hình bản đồ Việt Nam. Ảnh: Hưng Thơ
Học sinh người đồng bào Vân Kiều chăm sóc mô hình bản đồ Việt Nam. Ảnh: Hưng Thơ
Học sinh người đồng bào Vân Kiều chăm sóc mô hình bản đồ Việt Nam. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top