Tiếng kêu cứu từ nơi tận cùng ô nhiễm

Rác nguy hại được đốt giữa ban ngày ở làng Quan Độ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và môi trường
Rác nguy hại được đốt giữa ban ngày ở làng Quan Độ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và môi trường
Rác nguy hại được đốt giữa ban ngày ở làng Quan Độ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và môi trường
Lên top