Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tiến sĩ nông học cởi áo vest làm nông dân

Từ nông trại thầy Đức đã giúp cho nhiều sinh viên có kiến thức thực tiễn để ra trường dễ dàng xin việc. Ảnh: NGUYỄN ĐẮC THÀNH.
Từ nông trại thầy Đức đã giúp cho nhiều sinh viên có kiến thức thực tiễn để ra trường dễ dàng xin việc. Ảnh: NGUYỄN ĐẮC THÀNH.