Tiến sĩ Aubrey de Grey và giấc mơ “cãi mệnh trời”

Tiến sĩ Aubrey de Grey - người sáng lập dự án giảm thiểu quá trình lão hóa (SENS). Ảnh: H.V.M
Tiến sĩ Aubrey de Grey - người sáng lập dự án giảm thiểu quá trình lão hóa (SENS). Ảnh: H.V.M
Tiến sĩ Aubrey de Grey - người sáng lập dự án giảm thiểu quá trình lão hóa (SENS). Ảnh: H.V.M
Lên top