Bút ký - Phóng sự dự thi về 50 năm chiến thắng Khe Sanh:

Tiền ra ngoài rẫy tiền mang tiền về…

Cán bộ ngân hàng Agribank huyện Hướng Hóa hướng dẫn một hộ người đồng bào thiểu số Vân Kiều vay vốn để sản xuất. Ảnh: HT.
Cán bộ ngân hàng Agribank huyện Hướng Hóa hướng dẫn một hộ người đồng bào thiểu số Vân Kiều vay vốn để sản xuất. Ảnh: HT.
Cán bộ ngân hàng Agribank huyện Hướng Hóa hướng dẫn một hộ người đồng bào thiểu số Vân Kiều vay vốn để sản xuất. Ảnh: HT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM