Tiếc thương những “hiệp sĩ đường phố” vì dân quên mình

Ông Nguyễn Văn Hoàng - đội trưởng “hiệp sĩ” Tân Bình - trong một lần tiếp xúc PV Lao Động.
Ảnh: TRƯỜNG SƠN
Ông Nguyễn Văn Hoàng - đội trưởng “hiệp sĩ” Tân Bình - trong một lần tiếp xúc PV Lao Động. Ảnh: TRƯỜNG SƠN
Ông Nguyễn Văn Hoàng - đội trưởng “hiệp sĩ” Tân Bình - trong một lần tiếp xúc PV Lao Động. Ảnh: TRƯỜNG SƠN
Lên top