HÉ LỘ NGUYÊN NHÂN VỤ VỠ HẦM THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 2:

Tích nước trái quy trình

Sự cố vỡ hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 đã gây tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản.
Sự cố vỡ hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 đã gây tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản.
Sự cố vỡ hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 đã gây tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top