Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thuyền trưởng “tàu không số” thời bình