“Thủ phủ hồ tiêu” tan tác, nợ hơn 4.000 tỉ đồng

Hồ tiêu của người dân Chư Pưh (Gia Lai) đang chết trên diện rộng. Ảnh: PV
Hồ tiêu của người dân Chư Pưh (Gia Lai) đang chết trên diện rộng. Ảnh: PV
Hồ tiêu của người dân Chư Pưh (Gia Lai) đang chết trên diện rộng. Ảnh: PV
Lên top