Người Việt, đừng tự đầu độc (kỳ 13)

Thử “giải độc” bằng Anolyte

TS. Nguyễn Văn Khải tại một trại nấm ở huyện Củ Chi, TPHCM. Ảnh: Đ.Hải
TS. Nguyễn Văn Khải tại một trại nấm ở huyện Củ Chi, TPHCM. Ảnh: Đ.Hải
TS. Nguyễn Văn Khải tại một trại nấm ở huyện Củ Chi, TPHCM. Ảnh: Đ.Hải
Lên top