Thông báo mới về cuộc thi Bút ký - phóng sự 50 năm Chiến thắng Khe Sanh

Khu di tích sân bay Tà Cơn tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: LÊ CÔNG ĐIỀN
Khu di tích sân bay Tà Cơn tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: LÊ CÔNG ĐIỀN
Khu di tích sân bay Tà Cơn tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: LÊ CÔNG ĐIỀN