BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”

Thợ điện Hà Tĩnh: Trắng đêm khắc phục sự cố nơi tâm bão đi qua

Bão số10 đã làm gãy, đổ nhiều cột điện tại Hà Tĩnh
Bão số10 đã làm gãy, đổ nhiều cột điện tại Hà Tĩnh
Bão số10 đã làm gãy, đổ nhiều cột điện tại Hà Tĩnh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top