Thiếu tá lữ đoàn xe tăng hiến tạng cứu 6 người

Lễ tôn vinh người hiến tạng cứu 6 người.Ảnh: PV
Lễ tôn vinh người hiến tạng cứu 6 người.Ảnh: PV
Lễ tôn vinh người hiến tạng cứu 6 người.Ảnh: PV