Thiện nguyện dạy chữ cho học trò Raglai nghèo khó

Các em nhỏ được cô giáo kèm cặp, tập viết những nét chữ đầu tiên.
Các em nhỏ được cô giáo kèm cặp, tập viết những nét chữ đầu tiên.
Các em nhỏ được cô giáo kèm cặp, tập viết những nét chữ đầu tiên.
Lên top