Thầy cô đành phải online... bán hàng

Một gian hàng đa cấp do GV ở Nghệ An đứng chủ, đã giải thể. Ảnh: PV
Một gian hàng đa cấp do GV ở Nghệ An đứng chủ, đã giải thể. Ảnh: PV
Một gian hàng đa cấp do GV ở Nghệ An đứng chủ, đã giải thể. Ảnh: PV