Thâu đêm “phê” game

Một góc cửa hàng game “Vikings Cyber Café” (Hà Nội) lúc 2h sáng 29.5.2018.
Một góc cửa hàng game “Vikings Cyber Café” (Hà Nội) lúc 2h sáng 29.5.2018.