BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”

Thật hạnh phúc khi được làm học trò của cô

Cô Lâm Thị Tám trong ngày kỷ niệm 20.11.2005 tại Trường THPT Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).
Cô Lâm Thị Tám trong ngày kỷ niệm 20.11.2005 tại Trường THPT Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).