Tháo “mắt xích” trong cái vòng... nghèo bền vững

 Bé Ngọc Giàu - con gái anh Nhanh - trước căn nhà mới của gia đình.
Bé Ngọc Giàu - con gái anh Nhanh - trước căn nhà mới của gia đình.