Kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp định Paris (27.1.1973 - 27.1.2018):

“Thành phố hòa bình” ở miền đất thiêng

Đêm hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn ở thị xã Quảng Trị.
Đêm hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn ở thị xã Quảng Trị.
Đêm hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn ở thị xã Quảng Trị.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM