CHỮA BỆNH BẰNG GIEO QUẺ, CÚNG BÁI:

“Thần y” công khai... khám chui

Chân dung ông lang tự phong Bần Tức Phú.
Chân dung ông lang tự phong Bần Tức Phú.
Chân dung ông lang tự phong Bần Tức Phú.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top