Thâm nhập “lò” đào tạo cờ bạc bịp: Kỳ 1 - Giáp mặt “thần bài”

Bên trong lớp dạy đánh bạc của “thần bài” T.
Bên trong lớp dạy đánh bạc của “thần bài” T.