MƯA LŨ GÂY THIỆT HẠI NẶNG Ở LÀO CAI:

Thảm kịch được báo trước!

 Một số hộ dân ở huyện Bát Xát nằm trong vùng nguy hiểm đã được chuyển về các khu vực nhà công cộng để đảm bảo an toàn.
Một số hộ dân ở huyện Bát Xát nằm trong vùng nguy hiểm đã được chuyển về các khu vực nhà công cộng để đảm bảo an toàn.