Thác Khanh, nước đổ như lệ sầu...

Thác Khanh và hiện trường sau vụ sạt lở kinh hoàng!
Thác Khanh và hiện trường sau vụ sạt lở kinh hoàng!