Thác Đứng đang... “chết đứng”!

Hiện nay, thác Đứng gần như khô cạn hoàn toàn
Hiện nay, thác Đứng gần như khô cạn hoàn toàn