RỐI LOẠN GIAO THÔNG DỊP TẾT - Kỳ 2:

Tê liệt tàu xe, chậm trễ những chuyến bay

Kẹt xe trên trục đường Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn - lối ra và vào duy nhất của sân bay Tân Sơn Nhất.
Kẹt xe trên trục đường Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn - lối ra và vào duy nhất của sân bay Tân Sơn Nhất.