Tát đìa miền Tây

Thu hoạch tôm càng xanh trên ruộng lúa ở huyện Phước Long, Bạc Liêu.
Thu hoạch tôm càng xanh trên ruộng lúa ở huyện Phước Long, Bạc Liêu.