Tan nát từ bẫy tín dụng đen

Nhà bà Oanh tại xã Nghi Hợp (Nghi Lộc, Nghệ An) đã bị ngân hàng phát mại. Ảnh: QUANG ĐẠI
Nhà bà Oanh tại xã Nghi Hợp (Nghi Lộc, Nghệ An) đã bị ngân hàng phát mại. Ảnh: QUANG ĐẠI
Nhà bà Oanh tại xã Nghi Hợp (Nghi Lộc, Nghệ An) đã bị ngân hàng phát mại. Ảnh: QUANG ĐẠI