“Vương quốc” nghiến khổng lồ cuối cùng bị tàn phá: (Kỳ cuối)

Tam thập lục kế... giết rừng

Những huyền thoại của thiên nhiên phía Bắc Việt Nam bị ăn cắp và phung phí.
Những huyền thoại của thiên nhiên phía Bắc Việt Nam bị ăn cắp và phung phí.