"Tấm gương trong sáng" miền châu thổ

Di ảnh liệt sĩ Huỳnh Thị Rỉ. Ảnh: TS
Di ảnh liệt sĩ Huỳnh Thị Rỉ. Ảnh: TS
Di ảnh liệt sĩ Huỳnh Thị Rỉ. Ảnh: TS
Lên top