Sức sống kỳ lạ của “Em bé Mường Pồn”

Bà Phơi chụp cùng họa sĩ Thanh Tâm (thứ 5 và 6 từ trái sang) trong chuyến trở về Mường Pồn đầy kỷ niệm của ông họa sĩ già.
Bà Phơi chụp cùng họa sĩ Thanh Tâm (thứ 5 và 6 từ trái sang) trong chuyến trở về Mường Pồn đầy kỷ niệm của ông họa sĩ già.
Bà Phơi chụp cùng họa sĩ Thanh Tâm (thứ 5 và 6 từ trái sang) trong chuyến trở về Mường Pồn đầy kỷ niệm của ông họa sĩ già.
Lên top