Sự thật phía sau vụ việc trụ trì chùa Tây Thiên kêu cứu

Những hòm công đức tại chùa Tây Thiên nhiều thời điểm không có ai trông coi, quản lý.
Những hòm công đức tại chùa Tây Thiên nhiều thời điểm không có ai trông coi, quản lý.