Sống trên đỉnh Fansipan - nơi kết nối trời và đất

Biển mây - Fansipan.
Biển mây - Fansipan.
Biển mây - Fansipan.