Sinh viên Thiết kế thời trang: Những kỳ kiến tập hãi hùng!

Các sinh viên phải sống chen chúc trong những căn nhà tồi tàn, ngày làm việc từ 8 đến 10 tiếng, có khi tăng ca 12 tiếng, trong khi thời gian kiến tập là 3 tháng.
Các sinh viên phải sống chen chúc trong những căn nhà tồi tàn, ngày làm việc từ 8 đến 10 tiếng, có khi tăng ca 12 tiếng, trong khi thời gian kiến tập là 3 tháng.
Các sinh viên phải sống chen chúc trong những căn nhà tồi tàn, ngày làm việc từ 8 đến 10 tiếng, có khi tăng ca 12 tiếng, trong khi thời gian kiến tập là 3 tháng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top